Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 12 listopada 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 12 listopada 2020 r.

10 listopada 2020

Zarząd PPC „GRYF” S.A., KRS 0000018458, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 listopada 2020 r. o godz. 12:00, w siedzibie notariusza Pana Jana Borskiego przy Alei Niepodległości  30/1 w Szczecinie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z trwającą pandemią, odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.