Realizacja Strategii Podatkowej

Realizacja Strategii Podatkowej

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy do Państwa dyspozycji informację o realizowanej strategii podatkowej spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Gryf S.A. w roku podatkowym 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020.

Informacja ta  została sporządzona i podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2020 r. poz. 1406).

Z poważaniem,

Zarząd

Informacja o realizowanej strategii podatkowej.pdf